Poskytujeme

 • léčebně – preventivní péči praktického lékaře pro dospělé a dorost
 • dispenzarizaci a léčbu diabetiků 2. typu kompenzovaných dietou
 • dispenzarizaci a léčbu diabetiků 2. typu kompenzovaných dietou nebo perorálními antidiabetiky
 • pracovnělékařské prohlídky pro firmy, podniky a organizace na základě vzájemných smluvních vztahů (dříve závodní péče)
 • očkování proti vybraným patogenům a nemocem
 • infuzní terapii
 • návštěvní službu  u pacienta v místě jeho bydliště
 • možnost objednání si termínu vyšetření telefonicky

Ordinace je moderně vybavena a umožňuje

 • stanovení  CRP (marker zánětu) a INR  (t.j. Quickův čas, který je sledován při antikoagulační léčbě warfarinem) přimo v ordinaci z kapilární krve – výsledek cca do 5ti minut
 • vyšetření okultního krvácení ve stolici
 • EKG vyšetření
 • 24hodinové vyšetření krevního tlaku  TK holterem
 • měření tepenných kotníkových tlaků
 • vyšetření hladiny krevního cukru (glykemie) na glukometru

Ambulance má navázány smlouvy se zdravotními pojišťovnami

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven a stavebnictví
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • 213 Revírní bratrská pokladna