Administrativní výkony

 • Potvrzení lékaře o zdravotním stavu bez vypracování písemného posudku
  100 Kč
 • Písemné vypracování posudků a lékařských zpráv na vlastní žádost bez vyšetření pacienta
  200 Kč
 • Písemné vypracování posudků a lékařských zpráv na vlastní žádost včetně vyšetření pacienta v rozsahu cíleného vyšetření
  500 Kč
 • Písemné vypracování posudků a lékařských zpráv na vlastní žádost vč. vyšetření pacienta v rozsahu komplexního vyšetření
  700 Kč
 • Vyhledání zdravotnické dokumentace k nahlédnutí
  200 Kč
 • Fotokopie zdravotnické dokumentace – 1 strana
  30 Kč
 • Fotokopie zdravotnické dokumentace – každá další strana
  3 Kč
 • Vypracování úrazové pojistky
  200 Kč
 • Potvrzení ke studiu na VŠ
  130 Kč
 • Zpráva pro policii, soudy
  200 Kč
 • Vystavení duplikátu zdravotního dokladu (PN, potvrzení o trvání PN, …)
  50 Kč
 • Potvrzení zdravotního stavu před výjezdem do zahraničí
  250 Kč
 • Potvrzení zdravotního důvodu pracovní neschopnosti pro účely úřadu práce
  70 Kč

Ostatní vyšetření

 • Vyšetření výstupní a preventivní prohlídka
  400 Kč
 • Vyšetření uchazeče o zaměstnání
  400 Kč
 • Vyšetření pro řidičský průkaz
  400 Kč
 • Vyšetření pro držení střelných zbraní
  500 Kč
 • Vyšetření řidiče důchodce
  200 Kč
 • Vyšetření pro zdravotní průkaz
  200 Kč
 • Vyšetření pro sportovce a profesní průkazy
  300 Kč
 • Vyšetření pro lázně u samoplátce s lázeňským návrhem na žádost fyzické osoby
  500 Kč
 • Aplikace očkovací látky
  100 Kč
 • Další vyšetření zde neuvedená – dle seznamu zdravotních výkonů – bod v hodnotě
  1,12 Kč + DPH